Tento projekt je určen na pomoc jedné konkrétní osobě.

Kamarádovi, který si naší pomoc zaslouží – Standovi Holotíkovi. Chcete-li o Standovi vědět víc, pokračujte zde…

Pokud i Vy chcete pomoci s léčebnými náklady Standy Holotíka, zakupte si tričko, nebo můžete přispět přímo na transparentní účet vedený u Fio Banka a.s. pod číslem 2602052966/2010.

Veškerý zisk z prodeje triček bude na tyto léčebné výdaje.

Celkový výnos z prvního ročníku bude oficiálně předán rodině Standy Holotíka dne 11.11.2021. A pak každý rok vždy v tento den, dokud ….

ZA JAKOUKOLIV POMOC BUDEME VDĚČNI!

11.11.

 

mezinárodní den

 

válečných veteránů

Vlčí mák – symbol válečných veteránů